Books

Books with some of Raúl's music - available for purchase (click on the link)


En preparación:

  • Improvisación en música cubana
  • La Música Cubana, armonía, melodía y ritmo